Węgrów

Wiadukty nad torami Rail Baltica w Łochowie zwiększają bezpieczeństwo

Region Pon. 22.02.2021 15:54:40
22
lut 2021

Inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Łochowie zwiększą bezpieczeństwo i sprawność w ruchu kolejowym i drogowym na trasie Warszawa – Białystok (Rail Baltica). Prace istotnie poprawią komunikację w mieście i regionie. Projekt za 236 mln zł netto obejmuje 11 obiektów w woj. mazowieckim. Współfinansowanie zapewniają środki z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

W centrum Łochowa rośnie wiadukt drogowy nad torami linii Warszawa – Białystok przy ul. Wyszkowskiej. Bezkolizyjne skrzyżowanie budowane jest w Łochowie-Jasiorówce i Toporze. Mieszkańcy korzystają z nowego przejścia pieszo-rowerowego pod torami miedzy ul. Dolną i Al. Łochowską.
Projekt „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne” zapewnia budowę 11 obiektów, które zwiększą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Poza Łochowem to: wiadukt w Toporze i Małkini, przejście podziemne w Jasienicy Mazowieckiej, Zielonka – tunel drogowy; Kobyłka Ossów – wiadukt drogowy; Kobyłka – tunel drogowy; Tłuszcz – wiadukt drogowy; Mokra Wieś – wiadukt drogowy.

– Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A realizują m.in. w Łochowie ważne społecznie zadania związane z poprawą bezpieczeństwa i komunikacji na mazowieckim odcinku na linii Rail Baltica. Prace te niestety nie zostały zrealizowane podczas modernizacji linii w poprzedniej perspektywie. Efekty prac pozytywnie zmienią warunki życia mieszkańców i są ważne dla rozwoju transportu kolejowego – powiedziała Maria Koc, senator RP.

– Inwestycje na międzynarodowej trasie Rail Baltica są istotne dla rozwoju transportu kolejowego i korzystnie zmieniają warunki komunikacji w województwie oraz między ośrodkami miejskim w regionach – powiedział Sylwester Dąbrowski, wicewojewoda mazowiecki.

– Mieszkańcy Łochowa dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zyskują lepsza komunikację kolejową, ale także poprawę systemu komunikacji i wzrost poziomu bezpieczeństwa w mieście i regionie – powiedział Robert Gołaszewski, burmistrz Łochowa.

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A wykorzystują efektywnie środki z instrumentu CEF „Łącząc Europę” m. in. na międzynarodowej trasie Rail Baltica. Efektem są coraz lepsze podróże i przewozy ładunków. Wzrasta również poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Również bezkolizyjne skrzyżowania w Łochowie zwiększą bezpieczeństwo kolei oraz usprawnią komunikację drogową i poprawiają warunki życia mieszkańców – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Rail Baltica lepsze podróże koleją i komunikacja w Łochowie

Mieszkańcy Łochowa dzięki inwestycjom PLK zyskują wygodną i bezpieczną drogę nad lub pod torami i sprawniejszą komunikację w mieście. Nowy wiadukt w centrum zastąpi zamykany często przed pociągami przejazd kolejowo-drogowy. Przebudowywany jest też układ ulic, w tym ważnych dróg krajowych (DK50 i DK62). Wiadukt drogowy będzie miał blisko 200 m długości i jezdnię o szerokości 7 metrów (po jednym pasie w każdą stronę). Piesi i rowerzyści skorzystają z traktu pieszo-rowerowego. Wybudowane zostały wszystkie podpory wiaduktu drogowego. Postępują prace przy montażu przęseł. W korzystnych warunkach atmosferycznych wykonawca przystąpi do układania nawierzchni. Zaawansowane są prace przy budowie ulic i dwóch rond. Latem kierowcy powinni pojechać drogą nad torami. Wówczas kończone będą lokalne drogi i wyłączony z użytku tymczasowy przejazd.

Na budowie wiaduktu w Łochowie-Jasiorówce także widać efekty prac. Uformowane są nasypy i budowane podpory. Po zakończeniu prac ul. Przemysłowa zostanie poprowadzona nad DK50 (Al. Łochowska) oraz linią kolejową. Będzie dojście do przystanku autobusowego. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania przewidziano pochylnie. Wiadukt wraz z drogami dojazdowymi będzie miał 490 m długości.

Dzięki inwestycjom PLK od jesieni 2019 r. mieszkańcy Łochowa korzystają z przejścia pieszo-rowerowego pod torami miedzy ul. Dolną i Al. Łochowską, które zapewnia między innymi bezpieczne dojście do szkoły. Efektem modernizacji trasy Rail Baltica jest dostępniejsza stacja kolejowa: wyższe perony, windy, przejście podziemne do pociągów i na drugą stronę miasta.

Budowy w Łochowie to jedne z inwestycji na międzynarodowej trasie Rail Baltica, która jest ważnym elementem europejskiej i krajowej sieci kolejowej. Korzystamy już efektów prac na trasie Warszawa – Czyżew. W ubiegłym roku rozpoczęły się prace na odcinku Czyżew – Białystok. Przygotowywane są realizacje na kolejnych odcinkach od stolicy Podlasia do granicy.

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Karolina Górecka
+48.502710082

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook