Węgrów

Urząd Wojewódzki ponownie zajmie się wiaduktem w Łochowie

Region Czw. 08.07.2021 16:06:17
08
lip 2021

Wojewoda Mazowiecki nie wniesie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sprzeciwu wobec decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który w połowie czerwca uchylił pozwolenie na budowę wiaduktu w Łochowie. Urząd wojewódzki informuje, że w oparciu o uwagi wskazane w decyzji Inspektora Wojewoda wezwie inwestora do uzupełnienia materiałów i dokona ich ponownej weryfikacji.

Urząd nie określa, ile czasu może to zająć. Zapewnia, że decyzje będą zapadać bez zbędnej zwłoki, ale stanie się to dopiero po dostarczeniu kompletu dokumentów przez Polskie Linie Kolejowe.

Wiadukt w Łochowie miał poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 6 (Warszawa-Białystok) i drogi krajowej nr 62. Przeciwko jego budowie protestowała od początku grupa mieszkańców, którzy uważają go za rozwiązanie bardziej uciążliwe od obiecywanego wcześniej tunelu. Ich argumentację podzielił niedawno Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który wytknął inwestorowi naruszenia przepisów w takich sprawach jak dysponowanie nieruchomościami i układ pobliskich skrzyżowań.
W chwili wstrzymania robót budowa była niemal na ukończeniu, a przekazanie obiektu do użytku miało nastąpić jeszcze tego lata. Ponowne rozpatrzenie sprawy przez urząd wojewódzki może opóźnić inwestycję o kilka miesięcy.

AB [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Adam Białczak
+48.500187558

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook