Węgrów

List do Premiera w sprawie utworzenia Muzeum Norwida

Region Wt. 16.02.2021 13:38:03
16
lut 2021

Włodarze trzech powiatów: węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, pięciu gmin: Dąbrówka, Łochów, Strachówka, Wyszków, Zabrodzie wraz z Fundacją Museion Norwid – będący jednocześnie sygnatariuszami listu intencyjnego wspólnych obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida – zwrócili się w liście do prof. Piotra Glińskiego Wiceprezesa Rady Ministrów, jednocześnie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z prośbą o godne upamiętnienie Cypriana Norwida – jednego z najwybitniejszych polskich artystów w 200. Rocznicę Jego urodzin poprzez utworzenie Muzeum Norwida w Pałacu w Dębinkach.

Włodarze trzech powiatów: węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, pięciu gmin: Dąbrówka, Łochów, Strachówka, Wyszków, Zabrodzie wraz z Fundacją Museion Norwid – będący jednocześnie sygnatariuszami listu intencyjnego wspólnych obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida – zwrócili się w liście do prof. Piotra Glińskiego Wiceprezesa Rady Ministrów, jednocześnie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z prośbą o godne upamiętnienie Cypriana Norwida – jednego z najwybitniejszych polskich artystów w 200. rocznicę Jego urodzin poprzez utworzenie Muzeum Norwida w Pałacu w Dębinkach.


15 lutego Starosta Węgrowski Ewa Besztak, w trakcie spotkania z Wójtem Gminy Zabrodzie Krzysztofem Jezierskim, podpisała w imieniu samorządu powiatu węgrowskiego list do Pana premiera.

Sygnatariuszy listu, lokalnej społeczności oraz licznego środowiska norwidologów oraz tych, którym kultura narodowa nie jest obojętna połączyła osoba Cypriana Norwida oraz pragnienie powołania nowego znaczącego punktu na mapie kulturalnej Mazowsza i Polski. To właśnie w Dębinkach, w powiecie wyszkowskim, na terenie Gminy Zabrodzie, znajduje się obiekt historyczny – pałac, który jak żaden inny jest predystynowany do tego, by stać się miejscem szczególnego kultywowania i popularyzowania pamięci o wybitnym, wszechstronnym artyście i myślicielu oraz jego twórczości, ze względu na historyczne związki z rodziną Norwidów.

Dębinki to prawdziwy „kraj lat dziecinnych” i młodości poety, który często tam przebywał, jak i w okolicznych miejscowościach – aż do ostatnich dni przed opuszczeniem kraju. Po wielu latach, będąc już na emigracji, ciepło i z tęsknotą wspominając je.

Rok 2021 ustanowiony przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Norwida jest dla sygnatariuszy listu najdogodniejszym momentem by pałac w Dębinkach stał się miejscem kultywującym pamięć o Norwidzie, gdyż jest on jedynym niezagospodarowanym obiektem pamiętającym młodego Norwida. Naturalne jest zatem, że to tu powinno powstać muzeum znakomitego twórcy, który wciąż jeszcze nie ma poświęconej sobie placówki.

Od kilku lat podejmowane są starania, by ten ambitny cel zrealizować. Bogatymi i cennymi zbiorami dysponuje Fundacja Museion Norwid, które mogłyby stać się podstawą tej placówki. Może właśnie Rok Norwida ziści dotychczasowe działania.

www.powiatwegrowski.pl [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Karolina Górecka
+48.502710082

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook